Den 28 Maj kommer (H)järnkoll genomföra en nationell kampanj med temat ”Ett hållbart arbetsliv – ett arbetsliv för alla”. Jag är med och anordnar dessa manifestationer. Mitt huvudansvar är ett frukostmöte som ska hållas i Hallsberg på kulturrummet AniAra. Dit bjuder vi in personer som vi anser kan vara med och påverka i rätt riktning. För allmänheten hålls bland annat en manifestation på Våghustorget i Örebro. 

Hjärnkoll har gjort en undersökning som visar att var tredje person mår psykiskt dåligt av prestationskrav på jobbet. Var fjärde person känner sig inte delaktig i beslut på jobbet. Men på de arbetsplatser där man förebygger psykisk ohälsa och främjar ett öppet samtalsklimat är det fler som mår bra och känner sig delaktiga. Samtidigt klarar personalen av högre prestationskrav.

Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Det betyder att arbetsgivare behöver engagera sig mer för att motverka att psykisk ohälsa uppstår.

– Företag måste bli bättre på att agera tidigt vid psykisk ohälsa. Ett av fallen handlar om en så vanlig sak som en medarbetare i skilsmässa. Företaget förlorade 400 000 kronor då medarbetarens arbetskapacitet minskade. Men med tidigt samtalsstöd, till en betydligt lägre summa, hade kostnaden nästan kunnat raderas, säger Rickard Bracken, projektledare för (H)järnkoll.

Vill du vara med och hjälpa oss öppna upp arbetsklimatet? Sticka hål på myter som ”psykiskt sjuka kan inte jobba”? Kom till Våghustorget den 28 Maj, någon gång mellan klockan 12-18!

manifestation Hjärnkoll

 

Categories: Blogg

One Response so far.


  1. Daniel Otterholm skriver:

    Om du använder Facebook kan du visa ditt stöd för manifestationen här: https://www.facebook.com/events/143451825836715/?ref=3