Just nu läser jag ju handikapprätt på Malmö Högskola. Det är verkligen en mycket intressant kurs och jag lär mig massor varje dag! En hel del saker är egentligen ganska självklara, men sådant som vi behöver medvetandegöra och påminna oss själva om. Nu avhandlar vi dom mänskliga rättigheterna i ett par veckor.

På regeringens hemsida om mänskliga rättigheter står följande:

De mänskliga rättigheterna gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universiella. De gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller sammanhang. 

Som en del av dom mänskliga rättigheterna finns Barnkonventionen. I den framgår följande:

Varje barn, oavsett bakgrund, har rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. FN:s konvention om barnens rättigheter antogs 1989. Enligt konventionen ska bland annat barnets bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. 

Detta bör, enligt mig, matas in som ett mantra. Vi bör fundera över dessa saker och hur vi faktiskt efterlever dom. Ta med dessa texter vid möten med skolor, kommuner osv. Glöm dom inte – och låt inte andra glömma! Detta är inte bara tomma ord – det är ord som ska efterlevas!

Mänskliga rättigheter

Och hur ska man göra detta då, i Sverige, idag, på ett bra sätt? Grundläggande är kommunikation!

  • Skriv och prata på ett sätt så att barnen förstår.
  • Visa hur barn kan vara med och påverka.
  • Lyssna på det barnen säger. Avfärda det inte!
  • Visa att ni lyssnar genom att återkoppla beslut till barnen.
  • Om det inte blir som barnet förelog – motivera varför!
  • Visa uppskattning när barnet delar med sig av sina åsikter.

Detta är något jag ofta tjatar om. TRO på mitt barn, hur konstiga saker han än pratar om. För hans verklighet är inte alltid likadan som din verklighet. Och så är det ju för oss alla. Vi lever i olika verkligheter, och allas verklighet är lika viktig. Och vi har rätt till vår egen verklighet!

Categories: Blogg