Många kan någon gång känna behov av någon att tala med. Med egen erfarenhet av att leva med funktionshinder har jag egen erfarenhet av hur tungt det kan vara, och vilket behov man kan ha av att prata med någon som förstår. Tillsammans kan vi försöka reda ut känslor och formulera dina upplevelser och bekymmer. Det finns många anledningar till att det kan kännas bra att samtala med en stödperson som är förstående men inte personligt involverad.

Behövs professionell psykologisk eller medicinsk vård eller annan expertis kan jag försöka hjälpa dig med att hänvisa till sådana kontakter.

Jag har tystnadsplikt. Tystnadslöftet är etiskt och personligt bindande.