Jag är utbildad till ambassadör för kampanjen (H)järnkoll. Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för mer öppenhet kring psykisk ohälsa. Målet är att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett oavsett psykiskt funktionssätt. Många i dagens samhälle lever med psykisk ohälsa och möts dagligen av negativa attityder.

Genom ökade kunskaper och öppenhet vill jag sprida förståelsen för hur det är att leva med psykisk ohälsa. På ett personligt sätt berättar jag i min föreläsning om vad det kan innebära att ha autism och ADHD och hur det påverkar mig som förälder. Jag berättar om min kamp mot utmattningssyndrom och depression. Men framför allt är min föreläsning en hyllning till min son, och genom vår berättelse förmedlar jag hopp och kärlek för alla med autismspektrumtillstånd. Jag hyllar även de föräldrar som dagligen kämpar mot samhällets orättvisor och felaktiga attityder.

Forskningen visar att personliga möten mellan den som har erfarenhet och den utan är ett av de mest kraftfulla sätten för att öka kunskaper och förändra attityder.

Då jag har breda erfarenheter kan man som beställare välja om fokus ska vara på autism/ADHD, utmattningssyndrom eller anhörigperspektiv. Klicka här för att boka en ambassadör från Hjärnkoll. Observera att du måste uppge i bokningen om du vill ha mig som föreläsare.


Kampanjen Hjärnkoll drivs av myndigheten Handisam i nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH).

 

(H)järnkoll: psykiska olikheter – lika rättigheter

Gilla gärna Hjärnkolls facebook-sida.