Hur påverkas livet när man lever med någon som har Adhd eller autismspektrum-diagnos?

Jag föreläser om min erfarenhet som syster, som mamma, som sambo och som barn. Fokus ligger på min mammaroll. Hur jag som förälder kämpar med att hjälpa mitt barn. Hur förändras livet och hur tillgodoser man sina egna behov och drömmar?

Föreläsningen är personlig, rolig, sorglig och tankeväckande.

Följande kommer att tas upp i föreläsningen:

Att förstå att mitt barn behöver hjälp

Från hjälp till diagnos

Att landa i diagnosen

Vad innebär diagnosen

Från diagnos till hjälp

Omgivningens reaktioner

Hur fungerar vardagen

Svårigheter och Hjälpmedel

Dom viktigaste bitarna för en fungerande vardag

Föreläsningen vänder sig till dig som jobbar med människor i skola, omsorg, sjukvård, men även till föräldrar och människor med egna diagnoser.