Jag anordnar flera olika utbildningar med olika målgrupper. Vare sig du möter funktionshinder i din yrkesroll eller som anhörig så kan jag ge dig fördjupad kunskap som ger dig verktyg att bättre bemöta personer med funktionshinder.

Utbildning: Autismspektrumtillstånd

När man arbetar med personer som har autismspektrumtillstånd är ditt bemötande och förhållningssätt avgörande för utveckling av svåra beteenden som självskade beteende och utåtagerande.

För att ert arbete med dessa personer ska hålla hög kvalitet är det viktigt att all personal arbetar evidensbaserat, har bra kunskap om funktionsnedsättningen och en gemensam bemötandemodell.

Utbildningen ska bidra till att personalen får den kunskap de behöver. Dagen ger er fördjupad kunskap om autismspektrumtillstånd – orsaker, symptom, diagnos och vardagsliv. Vi kommer prata om kommunikation och samspel, det pedagogiska förhållningssättet samt metoder för att stimulera och motivera.

Målgrupp

Personal vid kommunala eller privata gruppboenden, korttidshem, dagliga verksamheter, skolor samt övriga miljöer där man arbetar med personer med funktionshinder.

För tillfället ges denna utbildning endast som uppdragsutbildning / egen utbildning.
Kontakta mig för mer information.

Utbildning: Att arbeta som personlig assistent

Personlig assistent är ett viktigt men även krävande yrke. Du ska vara någons förlängda arm, visa respekt och professionalitet. Förmågan att visa hänsyn, vara lyhörd och respektera en annan människas integritet är viktigt när du befinner dig i känsliga och privata situationer – någon annans hemmiljö.

Syftet med denna utbildning är att du som personlig assistent ska få lära dig mer om LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, få bättre förståelse för den situation en person med funktionsnedsättning kan befinna sig i samt vikten av gott bemötande. Vi kommer prata mycket om etik, värdegrund och människosyn.

Du kommer få lära dig om vilka lagar som reglerar ditt arbete och hur du ska förhålla dig till dessa.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som personlig assistent eller till dig som precis ska börja arbeta som personlig assistent.

Utbildning: För dig som anhörig

Utbildningen ska hjälpa dig som anhörig att få den kunskap du behöver för att kunna hjälpa din närstående så mycket som möjligt, samtidigt som du ska ta hand om dig själv. Dagen ger er fördjupad kunskap om autismspektrumtillstånd – orsaker, symptom, diagnos och vardagsliv. Vi kommer prata om kommunikation och samspel, det pedagogiska förhållningssättet samt metoder för att stimulera och motivera.

Vi går igenom lagar som du bör känna till, så som LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och SoL, Socialtjänstlagen.

Hur ska du som anhörig göra för att rå om dig själv.

Stort utrymme ges för öppen diskussion i gruppen.

Målgrupp

Anhörig till någon med autism / funktionsnedsättning.